banneri

01
IDEOLOGIA

02
HARJOITUS

03
ELÄMÄNTAPA

JOOGAA KEHON JA MIELEN PARHAAKSI

HARJOITUS KUNTOSI MUKAAN

JOOGA OSANA TERVEELLISTÄ ELÄMÄNTAPAA

Jooga on kuitenkin paljon muutakin kuin kehoa venyttävä ja voimistava harjoitus. Kun jooga-asentoihin yhdistetään tietoinen hengitys, katseen kohdistaminen ja mielen keskittäminen, harjoitus paitsi kehittää hyvää kehonhallintaa myös parantaa aistien hallintaa ja laajentaa tietoisuutta omasta itsestä.

Oikealla harjoitusasenteella voit löytää rauhan, tyytyväisyyden ja tien oman itsesi hyväksymiseen.

Joogan harjoittelu on hedelmällistä jokaiselle siitä kiinnostuneelle: jäykille ja notkeille, huono- ja huippukuntoisille. Harjoitus tehdään itseä varten omaa kehoa, mieltä ja hengitystä kuunnellen ja sen kuntoisena kuin kulloinkin on.

Asentoihin annetaan ohjeita aloittelijoille huomioiden mahdollinen lihasten ja nivelten jäykkyys, vähäiset lihasvoimat, tasapainon hallinnan vaikeus ja muut vastaavat tekijät. Kuuntele aina kehosi ja mielesi tilaa, mahdollisuuksia ja rajoja.

 

Jooga ei ole pelkästään harrastus, vaan pikemminkin elämäntapa. Joogaan yhdistyy terveellinen ruokavalio säännöllisine ruoka-aikoineen sekä riittävä määrä lepoa ja unta. Toisaalta joogaaminen vähentää unen tarvetta, kun ihminen oppii käyttämään paremmin voimavarojaan. Hyvät ajatukset, sanat, teot, tavat, ystävällisyys, epäitsekkyys ja väärän karttaminen kuuluvat myös oleellisesti joogan oppijärjestelmään. Vaikka joogan juuret ovat kaukana menneisyydessä, niin sen rauhoittava sanoma voi tavoittaa myös nykyajan rauhattomuudessa elävän, minuuttaan etsivän ihmisen.

 

Google+